CELNÍ SLUŽBY

Nabízíme komplexní celní služby na klíč dle požadavků klienta:

 • TŘETIZEMNÍ OPERACE
 • INTRASTAT
 • CELNÍ SKLAD
 • PORADENSKÁ ČINNOST


1. TŘETIZEMNÍ OPERACE
Přímé nebo nepřímé zastupování klienta v celním řízení u celního úřadu v rámci dovozů a vývozů zboží do států mimo EU (tzv. třetích zemí), což v sobě obsahuje:

Při  vývozu zboží:

 • vystavování  exportních celních dokumentů JSD a JSDd  (elektronický VDD - Vývozní doprovodný doklad)
 • kontrola vývozních položek v systému TARIC ohledně vývozních omezení
 • vystavení  dokladů přepravních- CMR, CIM,   dokladu karnet TIR (elektronicky NCTS) anebo  ATA karnetu (určeno pro dočasné použití v zahraničí – např. výstavy)
 • vystavení  dokladů o původu zboží – EUR 1 nebo dokladu o statusu zboží - A.TR (platí pouze pro Turecko)
 • v případě režimu s ekonomickým účinkem (vývozních) vedení příslušných celních záznamů

Při  dovozu zboží:

 • vystavování importních  celních dokumentů, JSD a JCDd
 • vystavení  dokladů o celní hodnotě dováženého zboží
 • zajištění celního dluhu, pakliže vznikne spojeného s odkladem platby
 • možnost podání souhrnného celního prohlášení v případě neúplnosti dokladů (až na 20 dnů)

Ostatní činnost:

 • zajištění příslušných povolení u orgánů celní správy
 • podávání a vyřizování žádostí souvisejících s celním řízením jménem klienta
 • zastupování  klienta ve správním a daňovém řízení u celního úřadu
 • podávání a vyřizování žádostí ohledně licencí na MPO ČR (v případě některých vybraných položek (druhu zboží)


2. INTRASTAT
Úkony týkající se evidence obchodní výměny při přijetí a odeslání zboží v rámci EU

Účelem je  docílit, při využití naší odborné péče  a za použití všech platných předpisů rychlého, efektivního a bezprůtahového průběhu  řízení u příslušného úřadu, při evidenci jednotlivých zásilek zboží a souhrnného vykazování přijímaného nebo odesílaného zboží zpravodajskou jednotkou (klientem)  v rámci intrakomunitárního obchodu zemí EU.

Co to vlastně znamená:

 • Vést statistickou evidenci obchodní výměny  se vší odbornou péči.
 • Převzít od mandanta všechny doklady a podklady pro zpracování statistického výkazu INTRASTAT
 • Zpracovat doklady a podklady obdržené od mandanta do příslušných výkazů.
 • Předat příslušnému celnímu úřadu nejpozději do dne stanoveného právními předpisy  zpracovaný výkaz statistického sledování INTRASTAT.
 • Informovat mandanta o veškerých nesrovnalostech, které vznikly v evidenci.
 • Informovat mandanta o všech limitech a lhůtách vyplývajících z platných právních předpisů o statistické službě v souvislosti s Intrastatem.


3. CELNI SKLAD
Zajištění uskladnění zboží na veřejném celním skladě.

Režim uskladňování v celním skladu podle článku 98 odst. 1 celního kodexu umožňuje skladovat v celním skladu:

 • zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodně-politickým opatřením (kód celního režimu 71),
 • zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží (kód celního režimu 76 a 77).


4. PORADENSKÁ ČINNOST

 • sledování legislativních změn v oblasti celních předpisů a vyhlášek
 • poradenství v oblasti kombinované nomenklatury zboží
 • poradenství týkající se mezinárodního obchodu a dodacích podmínek INCOTERMS
 • konzultace se zaměstnanci klienta při vytváření procesů majících vliv na celní postupy nebo opačněKontakt:

Celní agentura s.r.o.
Jiráskova 1252
755 01 VSETÍN

Ing. Ladislav Vašků

Mob.:   +420 736 607 084
Tel.:    +420 571 420 125

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

IČO:       25912046
DIČ:   CZ25912046
Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl C, vložka 26142

 

 

Partneři

Design Petr Bezděk
© ST Logistic s.r.o.